Logo - Dansk Virologisk Selskab

Dansk Virologisk Selskab


HIV trænger ud af lymfocyt (c) J-E.S.Hansen

Virus er submikroskopiske DNA- eller RNA- holdige partikler, der formerer sig gennem cellers metabolisme. Virus er integreret i højerestående organismers genomer og har væsentlig betydning for den evolutionære udvikling. De er også en betydelig årsag til sygdom.

Dansk Virologisk Selskab (DVS) er et videnskabeligt selskab for virologer i Danmark. Både plante- dyre- og humanvirologer er samlet i selskabet.

Ny E-mail adresse?
           eks. xx@KVL.dk, xx@LIFE.ku.dk
Medlemmer som har skiftet e-mail adresser bedes give sekretæren besked om både den gamle og den nye adresse.

 

Nyt opslag

 

Support World AIDS Day

 

Klik her for billeder af Virusdagen 2008.

Danish Society for VirologyFormand:
Overlæge, dr.med. Anders Fomsgaard.
E-mail: afossi.dk